-


:

 

 

:

 

 

           

 

 
 

 

 

 

           

-

   

 

 

 

         

 

-

 -

 

                     

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

                     

 

 

               

   

 

 

       

             

 

 

 

                     

 

 

       

             

 

 

             

     

:

 

 

     
 

 

       

     

 

 

       

   

 

 

 -

       

     

 

 

       

   

 

 

               

 -

           

               

:

 

 

       

 

 

               

 

 

               

 

 

         

     

 

                   

 

 

       

 

   

 

           

-

 

 

       

   

 

           

             

 

 

       

     

 

           

             
-                

 

 

 

 

             

 

 

 

       

     

 

 

 

                   
-              

 

 

         

 

     

 

     

     

 

 

                 
-                

 

 

         

     

 

 

 

 

   

 

 

                   

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

               

 

 

 

 

 


2012. Touradmin-